دوشنبه 1400/7/26 - 58 : 3

صفحه ویژه امام جمعه شهر قلعه نو - استان تهران

معرفی امام جمعه
محمدتقی بهرامی
محمدتقی بهرامی
امام جمعه شهر: قلعه نو
استان : تهران
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
02136693600
شماره فاکس:
02136693500
خطبه نماز جمعه 1400/3/21
کسانی که با تبلیغات دروغین و پول پاشیدن قصد جمع آوری رای دارند؟ بدانید اینها قصد خدمت بمردم را ندارند.
کسانی که با تبلیغات دروغین و پول پاشیدن قصد جمع آوری رای دارند؟ بدانید اینها قصد خدمت بمردم را ندارند.
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
ارتباط با امام جمعه