دوشنبه 1400/7/26 - 17 : 5

صفحه ویژه امام جمعه شهر دماوند - استان تهران

معرفی امام جمعه
کاظم فتاح دماوندی
کاظم فتاح دماوندی
امام جمعه شهر: دماوند
استان : تهران
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
خطبه نماز جمعه 1400/7/2
دولت رئیسی امید به رفع محرومیت را زنده کرد
دولت رئیسی امید به رفع محرومیت را زنده کرد
ارتباط با امام جمعه