دوشنبه 1400/7/26 - 33 : 5

صفحه ویژه امام جمعه شهر حسن آباد فشافويه - استان تهران

معرفی امام جمعه
میثم درگاهی
میثم درگاهی
امام جمعه شهر: حسن آباد فشافويه
استان : تهران
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
حسن آباد بلوارامام خمینی
تلفن دفتر امام جمعه:
02156224737
شماره فاکس:
02156222273
نشانی صفحه اینستاگرام:
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1400/6/26
آمریکا، اروپا و آژانس باید بدانند که فضای دولت، مجلس، قوای مختلف و دستگاه‌های راهبردی ایران فضای جدیدی است. دولت جدید ایران با پشتوانه مصوبه مجلس و هماهنگی همه قوا به‌هیچ‌وجه مذاکرات بی‌نتیجه و فرسایشی را ادامه نخواهد داد.
آمریکا، اروپا و آژانس باید بدانند که فضای دولت، مجلس، قوای مختلف و دستگاه‌های راهبردی ایران فضای جدیدی است. دولت جدید ایران با پشتوانه مصوبه مجلس و هماهنگی همه قوا به‌هیچ‌وجه مذاکرات بی‌نتیجه و فرسایشی را ادامه نخواهد داد.
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه