شنبه 1398/12/10 - 51 : 9

صفحه ویژه امام جمعه شهر قرچك - استان تهران

معرفی امام جمعه
حجت اله اسماعیلی
حجت اله اسماعیلی
امام جمعه شهر: قرچك
استان : تهران
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
قرچک ، خیابان اصلی ، مسجد جامع ، طبقه دوم ، دفتر امام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
02136125512
شماره فاکس:
02136145806
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1398/12/2
امروز هر یک رأی شما مردم وفادار و غیور سیلی محکم به رئیس جمهور آمریکاست ، انتقام عملی سردار شهید سلیمانی است ، حضور در انتخابات جهاد عملی است ، اطاعت از ولی امر مسلمین است ، اصول و اساس و میزان، ولی فقیه است
امروز هر یک رأی شما مردم وفادار و غیور سیلی محکم به رئیس جمهور آمریکاست ، انتقام عملی سردار شهید سلیمانی است ، حضور در انتخابات جهاد عملی است ، اطاعت از ولی امر مسلمین است ، اصول و اساس و میزان، ولی فقیه است
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه