شنبه 1398/12/10 - 40 : 9

صفحه ویژه امام جمعه شهر حسن آباد فشافويه - استان تهران

معرفی امام جمعه
میثم درگاهی
میثم درگاهی
امام جمعه شهر: حسن آباد فشافويه
استان : تهران
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
حسن آباد بلوارامام خمینی
تلفن دفتر امام جمعه:
02156221022
شماره فاکس:
02156222273
نشانی صفحه اینستاگرام:
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1398/12/2
منتخب مردم نباید منفعل، مرعوب و ترسو باشد، در مقابل قدرت ها ترس نشان ندهد و تکیه گاهش قدرت لایزال الهی باشد
منتخب مردم نباید منفعل، مرعوب و ترسو باشد، در مقابل قدرت ها ترس نشان ندهد و تکیه گاهش قدرت لایزال الهی باشد
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه